HEDLANDET RESIDENS - En hållplats för berättelserRESIDENTER - OPEN CALL


HT-23
Stina Ehn (SE) och Sophie Germanier (CH) kommer att utveckla ett nytt koreografiskt verk för att skapa dansverk för olika rum. 


Hedvig Ljungar (SE)  kommer att undersöka möjligheterna för att använda och pröva leken som metod och motiv i sitt essäistiska skrivande.


Anna With (NO) kommer att arbeta med essän ”Accordion book” och undersöka hur förbereda sig för det som kan uppstå?


Patricia Vane (NL) och Lars Noväng (SE) kommer att påbörja arbetet med projektet ”About to be healed” ett performativt verk som planeras att visas på Skogen i Göteborg under 2024.


Louis André Haugard Jörgensen (DK) kommer att arbeta med manuset till en hybridbok ”Bjergtaget” - en undersökning av essä, poesi och fotografi passerad genom en geografisk lins.


Hanna Holmqvist (SE) och Kristin Falksten (SE) kommer att påbörja en skrivprocess som ska mynna ut i ett kortfilmsmanus ”Kvinnorna på Hedlandet”, 


Nelly Klayman-Cohen (SE) kommer att skriva musik och text och utforska och utveckla ideér till sitt tredje album på sina fyra olika språk.


Kristin Karlsson (SE) kommer att utveckla den prosalyriska texten ”Ned med tyrannen lönnmördaren den paranoide” - en text som utspelar sig under kommunismens sista decennium.


Leif Holmstrand (SE) och Pontus Johansson (SE) kommer att under residenset kommer insamlat material, skrivna instruktioner och erfarna upplever  från en plats - sjön Immeln - att bearbetas och förverkligas.


Vilma Linton (SE) och Lisa Quartey (SE) kommer att under arbetstiteln ”En aspiring actress´ bekännelser” utforska konstnärliga tvivel.


Anja Tietze Lahrmann (DK) kommer att arbeta med utformningen av ett nytt text- och musikverk ”Excelsior”.


Helene Johanne Christensen (DK) kommer att arbeta med ett experimenterande litterärt verk som befinner sig i en tidig och explosiv fas. 


Mireia Rocher (SE) kommer att arkivera artefakter av sandpapper och skriva deras berättelser till projektet ”Self-portrait of Friction”.


Krystallia Sakelliariou (SE) kommer att arbeta med att redigering och text till den animerade filmen ”Melina Merkouri - åter i rörelse”. Krystallia är även en av deltagarna i SkrivytaSyd.


Nina Pasqual (SE) kommer att undersöka möjligheten att utveckla novellen ”Mamsellen” i ett längre format. Nina är även en av deltagarna i SkrivytaSyd.


Anders E Hansson (SE) kommer att utveckla arbetet med den uppläsningspraktik/metod som hör ihop med den kommande presentationen samt skriva. Anders är även en av deltagarna i SkrivytaSyd.VT-2023 / HT-2022Anne Maren Hammerbeck - ...for å fortsette arbeide med og utvikle et poesimanuskript jeg har arbeidemed siden 2019. Under greinene ere prosjekt som undersøker omsorgsrelasjoner, og makt, det er en undersøkelse av grenser, kropp og barndom, og det å forsøke åmforstå nærhet  og omsorg, når det tidligere har vært noe ødeleggende.


Sara H.T Olsson och Sunniva Kevum - ...ska tillsammans skriva manuset till Nipster, som handlar om en 16-årig tjej som störtar in med huvudet före in i en nazistisk miljö.


Tage Olsson - Jag vill gå igenom allt material igen och hitta ett fokus, en kärna, ett lim! som kan hålla samman en långfilm. Målet är att skriva en biografisk film om en man nästan ingen känner till men som alla borde få lära känna. Mitt intresse ligger inte i att förlöjliga denne man utan i att försöka visa hur livet är ett äventyr man själv inte kan regissera samt hur  upp gång och fall är en fråga om perspektiv.


Ole Petter Arneberg - Jeg er en forfatter som bor og jobber i Oslo, for øyeblikket med en roman med arbeidstittel Hyttebok. Det er en bok som utforsker politiske problemstillinger hva gjelder Norges (men like gjerne Sveriges) utvikling hva gjelder hytteutbygging i senere tid. Hva representerer hytta med tanke på nasjonalisme, proteksjonisme, velferd, klasse, tradisjon, hedonisme, protestantisme, naturvern."


Alica Tsernovkaja och Anna Nygren - FÖRDJUPA VÅRT SAMARBETE OCH UTFORSKA VÅR KOLLEKTIVA PROCESS, SAMT KOMMA FRAM TILL ETT TEXTMANUS SOM VI UPPLEVER SOM “FÄRDIGT”, ELLER REDO ATT TAS TILL NÄSTA FAS. VI VILL DESSUTOM UTFORSKA HUR VI VILL GESTALTA VERKET PÅ SCEN - ETT ARBETE SOM PÅBÖRJATS UNDER MÅNADSLÅNGT RESIDENS PÅ POTATO POTATO I MALMÖ.


Sunniva Fliflet, Ingerid Frang och Johanna Karlsson - Verket som vi arbetar med är en platsspecifik upplevelse där en publikgrupp placeras i ettnaturområde för att betrakta, lyssna och uppleva det tillsammans. Vi är inspirerade av olika typer avnaturprogram och önskar i det här verket att skapa en publik upplevelse i gränslandet mellan teater och naturdokumentär.


Ida Börjel - Jag vill utforska och skriva utifrån nyckelorden Replik, Anhörighet och Försvar. En av titlarna på läslistan vore då “Unsociable Poetry” av Amy de’Ath.


Annika Nyman och Kristofer Flensmarck  - Ambitionen med Levita-projektet är att initiera mötet mellan två konstnärliga praktiker. Nymans dramatiska skrivande respektive Flensmarcks litterära författande för att utforska på vilka vis det blir produktivt att sammansmälta dessa besläktade och samtidigt åtskilda praktiker i ett gemensamt projekt såsom ett litterärt dramatiskt verk.


Gabi Eftimie - Under min vistelse i TH skulle jag gärna översätta en samling dikter från mina tre hittills publicerade böcker för att presentera dem och eventuellt publicera dem på ett svenskt förlag. Dessutom vill jag passa på och börja arbeta med min fjärde bok vars huvudämne är människan i naturen vs. iakttagelser hemma/i en begränsad miljö.


Jack Hildén - Projektet betyder mycket för mig eftersom svensk fotboll är en kulturupplevelse av hög kvalitet, som dock sällan täcks på ett rättvist sätt. Subkulturen kan sägas vara den största i landet, ändå porträtteras den ofta i negativa termer. Detta är något jag vill bidra till att nyansera. Jag söker vistelsen för att kunna skriva boken.”


Lena Sohl - ...fördjupa och utveckla den bok som jag håller på att skriva. Boken, ”Tvätten. Röster från golvet”, baserar sig på intervjuer med kvinnor som arbetar eller har arbetat på ett stort industritvätteri. Det finns ett autoetnografiskt inslag, då jag själv har arbetat där under en kortare period, och liksom även min mormor. Tvätteriet har varit navet för arbetarkvinnor på den ort där jag växte upp och boken rör frågor om klass och arbete."


David Tudén - Jag har påbörjat en musikalisering av mina läsningar av Ann Jäderlunds "Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar". Jag vill här inkludera fragment av vissa texter (från Jäderlund) i en elektronisk stämma, uppblandad med fältinspelningar av gråterskor från Italien och Karelen. Vidare vill jag basera musikens regler och estetik på en mall baserad på min bild av språket, paradoxerna och strukturen i Jäderlunds texter, vilka senare musikaliseras till parametrar som klangfärg, ledmotiv, rytmik och stämföring/polyfoni.


Johan Laserna - Jag har under några år fördjupat mig i Leonardo da Vincis böcker. Världens mest berömde bildkonstnär ägnade betydligt mer tid åt att läsa och skriva än att teckna och måla. Hansstora dröm var att publicera sig, att bli en intellektuell kraft av högsta kaliber i sin samtid.Leonardos författarambitioner var encyklopediska – men inte en enda av hans 20 000 manuskriptsidor blev till tryckt bok under hans livstid. Inte ens ett litet häfte. Varför? Det är den frågan jag velat undersöka och nu är jag mogen att skriva en artikel i ämnet ”Leonardos böcker” åt den bokhistoriska tidskriften Biblis.