Prisma Litteraturpris vill uppmärksamma och hylla den queera litteraturen samt skapa möjligheter för fortsatt queerlitterärt skapande. och pristagarna av Prisma Litteraturpris 2023 har tilldelas ett resebidrag, en skrivvistelse på Hedlandet residens och välkomnar  fäljande författare: 


Edith Hammar (Årets serie)


Sanna Samuelsson (Årets roman)


Elin Johansson & Ellen Svedjeland (Årets barn- och ungdomsbok) 


Luka Holmegaard (Årets nordiska)