HEDLANDET RESIDENS - En hållplats för berättelser

OPEN CALL

2024


1 november - 31 december 2023
OPEN CALL 

Hedlandet litterära residens är en glänta i tillvaron där det ofärdiga och oprövade får ta plats. Residenset ger möjlighet att påbörja och utveckla konstnärliga idéer och projekt med fokus skrivandet i alla dess former. Ett arbetsstipendium utgår om minst 10.000 SEK. Föreliggande ansökningsperiod pågår fram till den 31 december och avser vistelser under hela 2024. Besked meddelas senast 31 januari 2024. 


Hedlandet prioriterar projekt i ett tidigt skede och vi eftersträvar en god spridning över flera konstområden. Föreliggande ansökningsperiod uppmuntras därtill särskilt: 


- tvärkonstnärliga samarbeten

- projekt i tidigt stadium

- essäistik och utforskande sakprosaHUR

- Beskriv vad du/ni vill utforska, utmana och utveckla (max en A4).

- En kort sammanfattning av din litterära verksamhet de senaste tre åren.

- Bifoga länk till hemsida, material eller arbetsprov.

- Beskriv om och på vilket sätt du önskar få återkoppling under din vistelse.

- Ge förslag på minst två olika vistelseperioder om minst två och som mest fyra veckor.

- Maila din/er ansökan till: info@hedlandetresidens.seVAR

Hedlandet residens befinner sig i byn Torna Hällestad strax utanför Lund. I huset finns fyra sovrum, fyra arbetsrum, gemensamt kök och ett stort vardagsrum med en vacker veranda. Du tar med dig sängkläder och handdukar. Det finns en lanthandel med café och restaurang mitt i byn och det är cirka 4 kilometer till Dalby där det mesta finns (mataffär, apotek etc).


KOMMUNIKATION

Det finns möjlighet att åka kommunalt till Torna Hällestad från både Lund (14 km) och Malmö (26 km) och de närmaste flygplatserna är Sturup och Kastrup. Det finnsäven cyklar att låna på plats.


FRÅGOR?

Maila: info@hedlandetresidens.se eller använd kontaktformuläretOPEN CALL

Hedlandet is a place to start out, to set off and to continue, applicants are not selected by virtue of what ends that they have dreamt up for their projects but from where they start. The Open Call prioritises projects in early stages, with small financial resources and the residency entails a stipend of at least 10 000 SEK. 


APPLICATION 

Applications regarding residencies during the year 2024 are accepted from 2023/11/01 through 2023/12/31. Notices are given 2024/01/31.


PRIORITIES THIS YEAR

– Interdisciplinary collaborations

– projects in early stages

- essays and non-fictional prose


HOW

– Describe what you wish to explore ( one A4 max).

-  A brief summary of your professional literary activites the past three years.

– Attach samples of your work or a link to your portfolio or website.

– Describe in what way you wish to receive feedback during your visit.

– Give suggestions of a minimum of two possible residency periods over a 2 to 4 weeks period each.

Send your application to: info@hedlandetresidens.se


WHERE

Hedlandet residency is situated in the village Torna Hällestad near Lund. The house has four bedrooms, four writing rooms, a shared kitchen and a large living room with a beautiful veranda. You bring your own bedding and towels. There is a shop with café and restaurant in the village, and 4km to Dalby a small town with a grocery store, pharmacy, petrol station etc.


COMMUNICATIONS

Reaching Torna Hällestad with public transport is possible from both Lund and Malmö and the nearest s airports are Malmö Sturup and Copenhagen Kastrup. Bicycles and canoes are available on site.


QUESTIONS?

E-mail: info@hedlandetresidens.se or click here